Hlavní rozdíl by měl být ve změně vstupních informací a samotném procesu. Při klasické tvorbě rozpočtu opisujete, přebíráte informace z výkresů a další dokumentace, u BIM rozpočtování by jste (ideálně) všechny informace měli mít v BIM modelu a tato data zpracováváte přímo pomocí BIM nástrojů. Konečný výstup, ať už výkaz výměr nebo rozpočet, by měl být na vlas stejný. Nebo podrobnější a bez chyb.

Z toho pak těží jak investor, tak projektant a rozpočtář.

Dnes musíte počkat na finální verzi dokumentace (F6) a zpracování každé další změny trvá podobný čas (R6-R9).

Projektant dostane zpětnou vazbu na model již v průběhu projekce, má více času na doladění všech detailů s investorem. Rozpočtář není v časovém presu, nemusí přepisovat položky a jejich popisy, každou další verzi nacení rychleji a rychleji. Investor má indikativní cenu již v průběhu projekce a pak mít možnost aktualizovanou každou změnovou verzi.

Při práci s BIM modelem můžete pracovat průběžně s projektantem (R1-R5), čas pro zapracování změn se zmenšuje.

Ušetří to všem čas, zpřehlední informace a vzájemnou komunikaci, je možné jít do většího detailu a zaměřit se na tu odbornou část práce. Opisování nechte strojům.

Zaujalo vás to? Více detailů o BIM rozpočtování v sérii Rozpočtářův sen.

Nebo mi napište na lukas.pavlica@forgee.cz.