BIM se stává globálním jazykem v odvětví stavebnictví, neboť díky digitalizaci a novým nástrojům umožňuje vyšší úroveň spolupráce překračující hranice území. BIM se ve světě pomalu stává běžným způsobem realizace velkých zakázek a zakázek ve stavebnictví obecně. Pro udržení konkurenceschopnosti českého stavebnictví se mnohé společnosti již rozhodli na tento nastupující trend reagovat, avšak využívání BIMu na českém trhu pořád není zcela běžnou praxi.

Lukáš Pavlica, zakladatel a CEO českého startupu Forgee věří, že zavedení BIM a digitalizace stavebnictví je v České republice na správné cestě. Startup Forgee je aktivním členem CZ BIM a Building SMART International. Pomáhá s implementací BIMu do naší stavitelské praxe, propojuje nabídku s poptávkou, a zjednodušuje práci klientům tvorbou vlastních unikátních aplikací na tvorbu stavebních rozpočtů a harmonogramů staveb. 

Jak předpokládáte, že se bude vyvíjet český trh kolem BIM rozpočtů v roce 2021?

Myslím že dobře. Pozitivní zprávou rozhodně je, že již dnes máme na trhu několik variant jak zpracovat výkaz výměr z BIM modelu od různých společností – tradičních i úplně nových. Dostupných řešení na trhu je tedy dost a teď jde o to, které se ukážou jako ty dobře použitelné v každodenní realitě. Postupně přibývá čím dál tím více nových BIM projektů – investoři je začínají chtít, projektanti již umí udělat kvalitní modely a přibývá i rozpočtářů, kteří mají chuť do BIMu proniknout. Je skvělé, že skoro každý námi oslovený rozpočtář má chuť si tvorbu výkazu z BIM modelu vyzkoušet. 

Dnešní zádrhel je vzájemné míjení se BIM projektantů a rozpočtářů. Projektanti složitě hledají pro své projekty BIM rozpočtáře a naopak, rozpočtáři se zájmem o BIM dostávají poptávky na klasické 2D rozpočty a nemají se na čem BIM naučit nebo se zdokonalovat. Věřím však, že by se letos (i díky nám) mohla situace zlepšit, protože obecně lidí se znalostí BIM přibude a zároveň se tito lidi vzájemně propojí na konkrétních projektech. 

Vnímáte to teda tak, že rok 2021 bude pro BIM na českém trhu v určitém smyslu průlomový?

Vidím to spíše jako pokračování nastoleného trendu. V roce 2019 jsme všichni přemýšleli, co budeme pro práci v BIMu potřebovat, jak nám může digitalizace pomoci v naší práci, inspirovali se ve světě a udělali jsme hromadu prototypů. Loni většina hráčů na trhu stihla připravit vlastní variantu řešení a otestovat jej na pilotních projektech. Letos je chceme zavést do praxe a příští rok pokračovat v jejich rozvoji. I v současnosti vznikají na trhu další a další knihovny prvků, užitečné nástroje a pomůcky, které pomáhají stále více zefektivňovat práci na BIM projektech. Nastavují se procesy, definují BEPy a firemní či oborové standardy. Díky nim jsou pak běžní uživatelé schopni vytěžit z BIMu co nejvíc. Několik let se projektanti učili přechod z 3D na BIM a teď se ukáže, jestli strojově čitelné a zpracovatelné modely v BIM připravit umí, nebo ne. A co s nimi pak.

Pro naší společnost je nejdůležitější do konce roku 2021 připravit všechny materiály, příručky a ukázková data z reálných projektů potřebné pro naučení a porozumění tomu, jak BIM model zpracovat a pokračovat dále z nově získanými informacemi. Je potřeba jasně definovat jaké mají být vstupy a výstupy, na co si dát pozor. Myslím si, že v roce 2022 již nebude prostor na zkoušení základních věcí, pilotní projekty budou za námi a když někdo přijde se zadáním BIM projektu, všichni zapojení už budou tušit jejich roli – co mají dělat, na co se soustředit, na co si dát pozor. Alespoň v hrubých obrysech na základě zkušeností z aspoň tří až pěti projektů. Jasnou výhodu budou mít ti, kteří začnou dříve a vyzkouší si těch projektů co nejvíce. Ti se poté mnohem dříve mohou začít dívat na projekty i z ekonomického hlediska – tzn. jak si nastavit svou práci tak, aby byl celý systém co nejefektivnější.

Z Vašich zkušeností, chtějí projektanti dělat projekty v BIMu nebo se tomu spíše brání?

U větších zakázek problém není, protože tam je přidaná hodnota jasná – projektant přímo řeší kolize a koordinaci prací, lépe udrží myšlenku, od hlavní hmoty objektu až po nejmenší detaily. A když už se to na tom velké projektu naučí, poznají proces a přidanou hodnotu pro ně samé, začnou BIM využívat na všech projektech, tedy i na těch menších. Na velkém projektu je prostor se vše naučit, vyzkoušet si to.

O něco komplikovanější je to s projektanty, kteří se letos k větší zakázce, na které by si BIM ošahali, nedostanou a na učení jim zbydou jen malé projekty. Ti spíše čekají na moment, až bude cesta jasně definovaná, bezbolestná a prošlapaná nebo nějakou silnou externí motivaci, jakou může být třeba přijetí nového zákona o BIM. Takhle se však rozhodně ochuzují o počáteční náskok, který by se později stal konkurenční výhodou z pohledu zkušeností a referencí. 

,,Dostupných BIM řešení je na trhu dost. Teď jde o to, které se ukážou jako ty dobře použitelné v každodenní realitě.“

Co tedy považujete za největší překážku pro projektanty v rozhodnutí jestli přejít na BIM? Můžou to být vstupní náklady?

Jako největší překážku v současnosti vnímám konzervatismus a neochotu ke změně jako takové – něco už mám naučené a nějak to dělám, nechci to již měnit, nebo se mi to již nevyplatí z důvodu odchodu do důchodu a podobně. Jiní argumentují tím, že zatím mají zakázek dost a pokud nedostanou nařízení od státu, tak nic měnit nebudou – což je přirozené. 

Samozřejmě také zmíněné vstupní náklady mohou být překážkou. Kdo “chce dělat BIM”, nevystačí si již se základním kancelářským balíkem aplikací a čtečkou DWG souborů. Potřebuje specializované aplikace, různá cloudová řešení a jejich pořízení a zaškolení něco stojí. Počáteční investice za tyto nástroje se rychle vrátí, avšak zvláště s pandemií za zády se v úvodní fázi schvalují obtížně. V každém případě,  jde o budoucnost – nerozhodujeme se zda, ale kdy.

Kde v tomto procesu stojí Forgee? Jak projektantům a rozpočtářům můžete pomoci?

Jsme tu pro všechny, kdo se pro BIM rozhodli. Ať už to zkusili sami nebo by si rádi vše prošli s někým, kdo už zkušenosti má. Například s projektanty typicky pracujeme na prvních 2-3 projektech a ukazujeme jim celý proces tvorby výkazů výměr na jejich reálných zakázkách. Průběžně dostávají zpětnou vazbu na své modely, co mají obsahovat a jak je správně exportovat tak, aby byli výstupy pro nás strojově čitelné a zpracovatelné.

Rozpočtáře také učíme na jejich reálných zakázkách, ať už si je získali sami nebo naším prostřednictvím. Soustředíme se s nimi na to, jak zpracovat modely na výkazy chytře a pohodlně. 

Pomoci konzultací a partnerských spoluprací však dokážeme pomoci téměř každému, kdo se rozhodne zvýšit svou konkurenceschopnost a vstoupit na BIMový trh. 

Myslím, že také pomáhá naše uživatelsky přívětivá licenční politika. Nesnažíme se totiž uživatele a klienty ve fázi učení a prvních projektů monetizovat. Právě naopak. Snažíme se kompletně odstranit všechny bariéry, ukázat přínosy a správnost BIM cesty a náš čas přichází až ve chvíli, kdy začnou těžit z výhod a vidí konkrétní přidanou hodnotu pro ně samotné.

Takže když to shrnu – pokud se developer, architekt, nebo rozpočtář rozhodne začít s BIM, Forgee kompletně pomůže? 

Ano, přesně tak. Pokud se někdo rozhodne přejít na BIM, tak s námi může začít okamžitě. Díky spoustě projektů, na kterých jsme pracovali, máme konkrétní a ucelenou představu, jak by tenhle proces měl vypadat a zároveň jsme ho maximálně zjednodušili. 

Proces začíná tím, že nás klient kontaktuje. Představí nám jak dělá projekty dnes a jaké jsou jeho očekávání o budoucnosti v BIMu. Ty můžeme buď potvrdit nebo narovnat a navrhneme další kroky. Dle potřeb klienta doporučíme nejvhodnější konkrétní nástroje na trhu – a nemusí to být vždy ty naše (smích). Pak už se z role konzultanta přesouváme do role BIM koordinátora, kdy klientovi dokážeme pomoci s implementaci daných nástrojů do praxe. 

Díky tomu, že jsme i autory vlastních BIM aplikaci a rozumíme důležitým technickým detailům na pozadí, tak se na celek díváme poměrně originálnym pohledem, který je zároveň velice pragmatický. My o BIMu nemluvíme, my jej denně děláme. A rozumíme té technologické magii na pozadí. 

Ve Forgee věříme, že je vše možné. Důležité je jenom koukat vpřed a přemýšlet nad tím, aby to bylo co nejjednodušší a přinášelo to užitek.