Centrum pro digitalizaci stavebnictví Velké Británie nedávno publikovalo studii s názvem “Čtyři budoucnosti, jedna volba” (Four Futures, One Choice), která představuje čtyři možné budoucí scénáře, jak by mohl stavební sektor vypadat v roku 2040. Studie také navrhuje opatření, která mohou jak podpořit obnovu stavebního segmentu po pandemii, tak dlouhodobě vést k udržitelnějšímu stavebnictví. Právě z tohoto důvodu se sešli odborníci z oblasti stavebnictví s odborníky, kteří se specializují na propojení segmentu s moderní technologii, ekonomikou, designem a společností.

Scénáře mají pomoci lépe se rozhodovat, protože jsou to právě nynější rozhodnutí, která formují naší budoucnost. Vybrali jsme z nich pro Vás jen to nejzajímavější.

Scénář A: Dědictví naděje (A legacy of Hope)

Scénář popisuje klimatickou krizi, kterou se světu díky rychlé dekarbonizaci a agresivní legislativě chránící zelené plochy a biologickou rozmanitost, podařilo postupne dostávat pod kontrolu. Zastavěné prostředí bylo upraveno tak, aby vyhovovalo potřebám stárnoucí populace na oteplující se planetě a poskytují více společných zelených ploch pro cvičení, pěstování jídla, dobrovolnictví, nebo socializaci. Digitalizace v oblasti stavebnictví našlo široké využití, i když segment je zaměřen spíše na přestavbu, než na novou výstavbu. Digitalizace všeobecně se zaměřila na péči o starší lidi a podporu zmenšující se pracovní síly prostřednictvím automatizace. Zelená ekonomika zároveň nemá dostatek pracovních sil. 

Scénář B: Generace nula (Generation Zero)

Scénář popisuje klimatickou krizi, kterou se světu díky rychlé dekarbonizaci a agresivní legislativě chránící zelené plochy a biologickou rozmanitost, podařilo postupne dostávat pod kontrolu. Zastavěné prostŕedí se hodně změnilo tak, aby naplňovalo potřeby člověka a současně dbalo na životní prostředí, vše primárně pomocí zelené infrastruktury. Digitalizace v stavebnictví našlo široké uplatnění. Digitální integrované služby jsou zároveň transparentní a bezpečné. Většina produktivní populace byla vzdělána v digitálních technologiích, aby zajistila prosperující zelenou ekonomiku a občanskou angažovanost. Města jsou plná inteligentních zařízení, které řeší různé potřeby, např. doprava, zdravotnictví, vzdělávání, monitorování životního prostředí, výkon a bezpečnost infrastruktury.

Scénář C: Rezignování na náš osud (Resigned to our Fate)

Svět prošel rozsáhlými změnami v podnebí, což znamená, že globální oteplování a související ekologické krize se dostali již zcela mimo naši kontrolu. Digitální technologie se  ve stavebnictví (mimo předem právně vázané subjekty) využívá zcela výjimečně a uhlíková stopa daného odvětví je proto stále vysoká. Budovy a infrastruktura pořízené k opětovnému nastartování ekonomiky na počátku 20. let 20. století nás odsoudili na desetiletí produkce emisí uhlíku. Tržní vývoj digitální technologie se zúžil na zaměření na péči o starší lidi a automatizaci, ale bez jasné hlavní strategie nebo zaměření na veřejný prospěch. Pracovní síla je malá, lokálně podporovaná automatizací, ale málo pracuje s daty a systémy.

Scénář D: Trochu pozdě (Too Little Too Late)

Svět prošel rozsáhlými změnami v podnebí, což znamená, že globální oteplování a související ekologické krize se dostali již zcela mimo naši kontrolu. Zastavěné prostředí se nadále vyvíjí stejným způsobem jako před rokem 2020, ačkoli digitalizace byla přijata vedoucími průmyslovými odvětvími. Budovy a infrastruktura pořízené k opětovnému nastartování ekonomiky na počátku 20. let 20. století nás odsoudili na desetiletí produkce emisí uhlíku. Tržní vývoj digitalizace vedl k široké distribuci inteligentních zařízení, ale k nízké interoperabilitě a miminálnímu přínosů pro lidstvo. Pracovní síla je síce velká, ale stále víc se prohlubují mzdové rozdíly. Přírodní zdroje se stávají vzácnými. Svět se snaží navrhnout cestu z krize, ale spíše než řešit hlubší problémy musí reagovat na nejnovější katastrofu.

Máme na výběr, pojďme to udělat hned. Pojďme společně digitalizovat.

Dlouhodobé tipy

I když nemůžeme s jistotou zaručit, jak budou vypadat společenská, politická, nebo odborná rozhodnutí a kam přesně povedou, zkoumání těchto scénářů nám může pomoci určit směr, který bychom preferovali, a kterým bychom se měli i řídit. 

Odborníci navrhli několik doporučených opatření, která podle nich povedou k lepší a zelenější budoucnosti pro všechny.

1. Investujte do digitální technologie promyšleně

Lidé a planeta by měli být v stavebním průmyslu na prvním místě. Důležité je však i převzetí odpovědnosti za dodržování morálních a etických standardů pro data, automatizaci a umělou inteligenci. Pomoci může také větší využití digitalizace a chytřejší budování. Vnesení efektivity do životního cyklu staveb pomocí chytrých technologií umožní lepší výkon, nižší náklady, vyšší kvalitu a dlouhodobější čerpání benefitů.

2. Upřednostněte dekarbonizaci a biologickou rozmanitost

Stále více bychom měli dbát na využívání moderních metod výstavby, které podstatně snižují uhlíkovou stopu odvětví. Dekarbonizaci bychom měli podporiť i větším množstvím přírodních ploch, které zahrnujeme do projektů a cirkulární ekonomika, která umožní znovuvyužití materiálů a zdrojů v stavebnictví. Nejdůležitější pro tento bod však zůstává spolupráce. Vytvářejte strategická partnerství s dalšími průmyslovými společnostmi a podílejte se na tvorbě standardů, sdílejte svá data a spolupracujte na vývoji a tvorbě prostředí, z něhož budou mít prospěch všichni.

3. Dnešní kroky slouží pro lepší zítřek

Každá změna vždy začíná u jednotlivce. Převezměte odpovědnost vůči budoucím generacím za všechna rozhodnutí, která dnes děláme. Podporme zelenou ekonomiku tím, že budeme mít lepší data, které lze snadno sdílet,a díky kterým jsme schopni tvořit humánnější ekonomiku umožňující budoucím generacím žít na naši planetě zdravý a šťastný život. Vytvářejte ekologická pracovní místa, která zítra pomohou navrhnout, vybudovat a provozovat digitálně podporované a udržitelné prostředí.

Dva ze čtyř prezentovaných scénářů jsou zaměřené na udržitelný, rovný a rozmanitý svět, v němž může prosperovat světová ekonomika, společnost i životní prostředí. Vzhledem k bezprecedentní příležitosti, kterou jsme dostali, nemůžeme déle zůstat stát. 

Máme na výběr, pojďme to udělat hned. Pojďme společně digitalizovat.

Zdroje: BIM Plus (www.bimplus.co.uk); Four Futures, One Choice. Options for the Digital Built Britain in 2040. Executive Summary by CDBB and Construction Innovation Hub