Stavebnictví se neustále digitalizuje, projektanti už využívají výhod BIM metodiky – proč by nemohli i rozpočtáři? Standardní rozpočtářskou práci totiž nejde udělat s rozpočtem, který má základ v BIMu. Co kdyby ale rozpočtáři dál používali svůj vlastní software, jen se všemi výhodami dat z BIM modelu? Podívejte se, jak by to šlo.

V dnešním článku se zaměříme na pátý bod vize pana Michálka, který spadá do jeho popisu ideální práce BIM rozpočtáře. Podle pana Michálka by měl rozpočtář být pořád schopen své standardní práce – jen na základě BIM rozpočtu. Tady se dozvíte, proč je to vlastně třeba a jak tomuto cíli pomáhá naše aplikace Forgee Budget.

Původní text pana Michálka zní takto:

Představa práce BIM rozpočtáře:

1. Rozpočtář pracuje s rozpočtářským BIM ready softwarem.
2. V tomto rozpočtářském softwaru má možnost otevřít BIM model (2D i 3D pohledy – očekávám komfort prohlížení porovnatelný s REVIT, nikoliv modrého marťana z NAVISU).
3. Má možnost konstrukcím z BIM modelu přiřadit položku z databáze softwaru (je jedno, jestli je to položka typu RYRO (ÚRS), agregovaná (RTS), standardní ceníková nebo vlastní R (neceníková) položka.
4. Má možnost převzetí popisu z vlastností konstrukcí v BIM do popisu položky.
5. Má možnost standardní rozpočtářské práce s takto vytvořeným rozpočtem (kalkulované ceny, přesuny hmot, suti, VN + ON atd.).

Proč chceme pracovat s rozpočtem vytvořeným z BIMu?

Způsob tvorby stavebních rozpočtů a metodika normování vznikly před sto lety v tehdejší Československé republice. Doba a poptávka zapříčinila, že se u nás později vyvinul jeden z nejpreciznějších způsobů oceňování. Podobný systém mají už jen Švýcaři – ne náhodou, právě tam tehdy emigroval spoluautor našeho systému.

Tento způsob oceňování vycházející od Bati a rozvinutý v 50. letech si s sebou neseme do dneška. Umíme každou konstrukci zařadit do třídníku a podle něj spočítat cenu pomocí cenové soustavy a normativů v ní obsažených. Výslednou cenu skládáme z kalkulačního vzorce. Umíme spočítat přesuny hmot, vedlejší náklady, režii i hrubou marži.

Jakpak se jednoduše dostat k výpočtu přesunu hmot?

S příchodem kapitalismu zmizelo centrální plánování a do deseti let znalost vnitrofiremního normování. Místo Ústavu pro racionalizaci ve stavebnictví, který celou metodiku, třídníky a ceníky vydával, se této činnosti začaly věnovat soukromé společnosti. Dnes v Čechách máme několik konkurenčních cenových soustav. A aby toho nebylo málo, začínáme taky pokukovat po Evropě a učíme se všechny barvy FIDICu, Desing-and-build procesy – a do toho všeho přišel BIM.

Pojďme si ukázat, jak takové naceňování dneska probíhá. Řekněme, že potřebujete spočítat, kolik materiálu budete na stavbu přesouvat.

 1. V projektu vyčtete všechny konstrukce a zadáte je do rozpočtovacího programu.
 2. Ten si z každé položky najde hmoty a materiály, které přepočte na hmotnostní jednotky.
 3. Do každé kapitoly pak přidáte speciální položku “přesun hmot”, která sečte hmotnost použitých materiálů.

Co když chcete získat kalkulovanou cenu?

 1. V projektu najdete novou konstrukci, pro kterou budete chtít zkalkulovat cenu.
 2. Zadáte novou agregovanou položku, vyberete si hlavní jednotku a jdete zadat její rozpad, skladbu.
 3. Vyplníte všechny detailní položky, vztah k hlavní jednotce a ceny.
 4. Doplníte popis.

Proč by rozpočtářům tento postup neměl stačit?

 • Rozpočtář nestaví na informacích z datového modelu, ale začíná rozpočtovat na zelené louce, od nuly. Všechno musí ručně přepisovat.
 • Musí si neustále všechno manuálně kontrolovat a stejné položky několikrát kopírovat.

Plní Forgee Budget požadovanou funkci?

My ve Forgee Budget neplánujeme vytvářet další konkurenční metodiku oceňování ani se vázat na některou z existujících. Chceme naopak pomoct rozpočářům v České republice i mimo ni. Takzvaný “kalkulační vzorec” půlce planety nic neříká a bez konkrétní cenové soustavy je pro hodně lidí obtížné jej naplnit. Už jsou pryč ty doby, kdy měla každá firma vlastního správce oceňovací soustavy. A rozpočtář má rozpočtovat.

Naše mise je převzít co nejvíc informací z datového modelu a vytvořit z něj kvalitní výkaz výměr. Samotnou metodiku ocenění a sestavení ceny jsme zjednodušili na prosté zadání jednotkové ceny a pronásobení množstvím. Zároveň umíme kvalitní export do Excelu. Kdo potřebuje s cenou dál pracovat, může využít Excelu nebo si pořídit jeden z nabízených oceňovacích nástrojů. I tak mu pomůžeme načíst data z modelu, protože právě na to se specializujeme.

Jestli pracujete s ceníky a standardními programy pro oceňování, naší aplikací je nenahradíte. Forgee Budget je ani nahradit nechce – naopak. Vaše koupené softwary dokáže velmi vhodně doplnit o šikovné funkce, které nezvládají.

Ukažme si to zase na stejném příkladu, jako jsme uváděli výše. Začneme přesunem hmot.

Přesun hmot zadaný u každého pravidla
 1. Ke každé konstrukci si v pravidle spočítáte hmotnost přesouvaného materiálu a vytvoříte položku pro samotný přesun.
 2. V rámci kapitoly se vám pak tyto položky automaticky sečtou do jedné. Toto zadáte pouze jednou a už se to bude vždycky počítat samo. A navíc máte celý výpočet pod kontrolou a víte, jak funguje.

A co kalkulovaná cena? Do jednoho pravidla můžete zadat libovolný počet položek, takže je jen na vás, jakou míru detailu zvolíte.

Ukázka rozpadnu položek v pravidle až na největší detail

V našem příkladě si detail rozpočtu pro výztuž zdí rozpadneme až limitku, vytvoříme si vzorce a položky:

 • Pro jednotlivé pruty výztuže dle výkresu
 • Pomocný materiál (například vázací drát, elektrody, atd.)
 • Pracnosti pro jednotlivé profese
 • a další položky které vás napadnou (svářečky, ohýbárna …)

To celé si zadáte pouze jednou a bude se vám to počítat a aktualizovat pro každou konstrukci v modelu.

Proč se nám tento způsob práce zdá pro rozpočtáře lepší?

 • Všechny položky se generují přesně podle vás a způsobem, jaký jste zadali.
 • Celý rozpočet můžete kdykoliv lehce zkontrolovat.

Jak dopadlo srovnání aplikace Forgee Budget s vizí?

Shrňme si, jak naše aplikace naplňuje pátou vizi pana Michálka.

Co nesplňuje?

Forgee Budget není a ani nechce být oceňovacím nástrojem, alespoň v tom smyslu, jak to vnímáme v Čechách. Nechceme se vázat na konkrétní oceňovací soustavu, ale umožňujeme vám v jakékoli – nejlépe vaší vlastní – pracovat efektivněji.

Co splňuje?

V naší aplikaci zvládnete rozebrat a detailně popsat libovolnou konstrukci a vytáhnout z atributů jakoukoliv informaci pro sestavení kvalitního výkazu. Není pak problém tyto položky ocenit v kterémkoliv běžném nástroji na trhu – případně si vystačíte s výkazem výměr tak, jak je zadán.

A jak to bude dál?

Osobně si myslíme, že v dnešní době nebude systém, který byl původně navržený pro centrálně plánovanou ekonomiku, dlouhodobě udržitelný. Je neúnosné, aby jeden správce zodpovídal za celý trh – a situace s více vydavateli metodik je až příliš komplikovaná.

Věříme, že třídníky nebudou třeba v okamžiku, kdy dokážeme strukturovat informace. Strojově čitelný popis “Zeď / keramická / šířka 300 mm / na maltu” je logičtější a daleko funkčnější než “položka 3113454322”, která se navíc může rok od roku měnit.

Dalším krokem pak bude odklon od centrálních ceníků. Každá metodika sice uvádí, že si máte ceny v limitkách upravit podle svých reálií a nastavit svůj kalkulační vzorec dle finančního řízení firmy, ale ruku na srdce – kdo z vás to dělá? Prakticky všichni pracují s koupenou cenou a upravují pouze indexy cen nad celým rozpočtem, aby se dostali na požadovanou cenu. Na tohle ale ceníky nepotřebujeme.

My chceme jít cestou správného sestavení výkazu ke konkrétní stavbě, zapsání nabídkové ceny zpět do modelu – a po realizaci stavby připojení na finanční data, abychom mohli ceny zpětně zkontrolovat. V budoucnu pak z těchto dat odvodíme vaše reálné náklady na nejběžnější typy konstrukcí, a dokážeme tak využít vaše silné stránky ve váš prospěch. Proč nabízet něco, co opravdu umíte, za stejné ceny jako konkurence?

Doufáme, že se vám náš článek líbil. Už v úterý vydáme další díl – do té doby budeme rádi za tipy na funkce, které vám v naší aplikaci chybí. Jak vám Forgee Budget může pomoct, když ji zkombinujete s používaným rozpočtovacím programem? A jaký máte názor na současný systém cenových soustav? Vyhlížíte dobu, kdy nebudete muset hledat kód každé položky, nebo vám naopak takový systém vyhovuje? A proč?

Těším se na vaše podněty v komentářích na Facebooku nebo v e-mailu.

Prosím pokračujte na článek Jak si usnadnit práci s různými měrnými jednotkami?

Lukáš Pavlica, zakladatel Forgee