Rozpočtář převezme aktualizovanou verzi projektu a načte ji do softwaru. Ten ji automaticky porovná se starou verzí a zobrazí, co se kde změnilo, přidalo a ubralo. Rozpočtář tak může zpracovávat model i během návrhu. Taková je jedna ze základních tezí pana Michálka.

Dnes se vrátíme k jedné ze základních úvah pana Michálka. Podle jeho teze je třeba, aby rozpočtářův nástroj dokázal automaticky aktualizovat výměry při změnách projektu. Pojďme si ukázat, kdy to může být užitečné a nakolik tuto potřebu pokrýváme v aplikaci Forgee Budget.

Původní text pana Michálka zní takto:

Základní úvahy:

Software musí umožňovat:
– Prohlížení BIM modelu v módu 2D i 3D
– Propojení konstrukcí v BIM modelu s položkami v rozpočtu
– Automatickou aktualizaci výměr při změnách projektu

Proč chceme automatizovat aktualizace?

Vytvořit první výkaz z nového modelu je většinou zábava. Pořád je co objevovat, seznamujete se s projektem, hledáte, co jste kde zapomněli. Jedná se o příjemnou rutinu, kdy využíváte své schopnosti. Vkládáte jednu známou položku za druhou. Nakonec odevzdáte dokonale vyladěný výkaz výměr, se kterým jste spokojeni.

Pak ale zavolá projektant nebo investor s tím, že se model trošku změnil. Tuhle něco přidali, tady zase něco ubrali. Dobrá, dohledáte tedy všechny změny a výkaz výměr upravíte. Ale pak znovu zazvoní telefon. A znovu a znovu. Tu zapomněli zmínit změnu rozměrů okna, tady přibyla příčka a v poznámce jde najednou o pohledový beton.

Z kreativní práce rozpočtáře je najednou hra o hledání jehly v kupce sena. Termíny se zkracují a vy už dávno nemáte jistotu, že jste zahrnuli všechny změny a že nikde nic nezůstalo. Je z toho cesta ven?

Ukažme si to na příkladu:

 1. Rozpočtář má zpracovaný výkaz výměr a všechno je v pořádku – ale pak přijde jeho aktualizace.
 2. Je třeba vytáhnout staré poznámky a původní podklady a prostudovat nové zadání. Musí se najít všechny změny. Ty hlavní rozpočtáři řekli, ale on potřebuje mít jistotu, že se nezměnilo i něco jiného.
 3. Je čas ručně projít výkresy a hledat. Přidávat nové položky, mazat ty neaktuální, upravovat množství a popisy. Snad náš rozpočtář na nic nezapomene.

Proč by rozpočtářům tento postup neměl stačit?

 • Výkaz výměr platí, jen dokud nepřijde aktualizace.
 • Je velmi těžké všechno ručně procházet a nejde zaručit, že nic neuteče.
 • Celý proces zabere hodně času a nedá se říct, že by šlo zrovna o kreativní nebo zábavnou práci.

Plní Forgee Budget požadovanou funkci?

Naším cílem je nahradit ruční zpracování modelu automatickým zpracováním pomocí pravidel. Aplikace Forgee Budget dovoluje nejen zpracovat připravený projekt, ale dokonce vám umožní zpracovat už první návrhy a verze projektu. Pravidla vytváříte průběžně a nemusíte čekat na dokončení projektu.

Jednu z hlavních výhod tohoto přístupu představuje nahrání nové verze modelu. Co to znamená v praxi? Jakmile jednou vytvoříte pravidla, můžete je použít znovu a znovu. Recyklace aktuálních pravidel na novou verzi modelu je ale jen poloviční úspěch.

Mnohem zajímavější je porovnání obou verzí a vyznačení rozdílů mezi nimi. Porovnat můžete jak informace na vstupu (úpravy modelu), tak změny na výstupu (jak se to ve výsledku projevilo v rozpočtu). Tím dokážete odhadnout správnost použitých pravidel a závažnost provedených změn. Aplikace vám sama ukáže, které položky se změnily.

Pojďme si to ukázat na příkladu:

 1. Rozpočtář zpracoval výkaz výměr pomocí aplikace Forgee Budget a právě obdržel novou verzi projektu.
 2. V nastavení projektu založí novou verzi a nahraje aktualizovaný model.
 3. Aplikace mu okamžitě ukáže porovnání obou verzí.
 4. Nejdříve porovná změny v modelu – vidí nové, zmizelé i upravené konstrukce seřazené podle důležitosti. Pak se stejným způsobem podívá na změny v rozpočtu. Odpovídají si oba pohledy?
 5. Pokud všechno sedí, v aplikaci postupně odstraní všechny vykřičníky a upozornění. Tím zapracuje všechny změny.
 6. Pomocí kontrol nakonec prověří úplnost výkazu a má hotovo.

Proč se nám tento způsob práce zdá pro rozpočtáře lepší?

 • Automatická aktualizace dovoluje rozpočtáři zpracovávat model průběžně. Nemusí čekat na finální verzi, protože si pak všechny změny načte a upraví automaticky.
 • Další zpracování už není hledání naslepo, ale systematický proces zapracování všech změn. Rozpočtář projde všechno, co se změnilo. U ostatních prvků má pak jistotu, že zůstaly naprosto stejné.
 • Poslední verzi projektu s konečnými úpravami zpracuje v řádu minut a může odevzdat finální výkaz výměr s klidnou hlavou, že na nic nezapomněl.

Jak dopadlo srovnání aplikace Forgee Budget s vizí?

Teď se pojďme podívat, jak naše aplikace řeší požadavek pana Michálka.

Co nesplňuje?

Jednoduše se dá říct, že Forgee Budget absolutně splňuje vyslovené přání. Nicméně je třeba pracovat obezřetně a mít v aplikaci širokou škálu kontrol, abyste se ujistili, že jste nic nepřehlédli. Není možné jen automaticky spustit nápočet a odevzdat nový výkaz.

Ověřte si u svých dodavatelů softwarových nástrojů, že tomu tak je. Nechcete přece, aby se vám něco ve výkazu výměr změnilo a dopočetlo samo o sobě, aniž byste si to zkontrolovali. Nikdo si nepřeje strávit čas přepisováním a je dobře, že se to děje automaticky. S Forgee Budget nikdy neztratíte kontrolu nad tím, co se vám děje pod rukama.

Co splňuje?

Naše aplikace dokáže aktualizovat stejný model ve všech jeho verzích, vracet se v nich a porovnávat je. Je taky možné přenášet pravidla mezi projekty, a ušetřit si tak hromadu práce s prvním zpracováním.

A jak to bude dál?

Spolu s metodikou BIM vyvstává potřeba společného úložiště – CDE. Většinou jde o moderní nástroje pro správu projektu a ty dovolují přístup i pro aplikace. Tam se přímo nabízí plně automatická aktualizace modelu. Není třeba ručně nahrávat nové verze, ale stačí ukázat, kde je model uložený, a my si jej najdeme a načteme sami. Při každé aktualizaci modelu můžeme na pozadí automaticky načíst a zpracovat novou verzi modelu. Ta se zatím nepropíše do vašeho výkazu výměr, to zůstane vždy ve vašich rukou, ale už na přehledu projektů dokážeme upozornit na nové verze a předpočítat i velikost změny. Je přece velký rozdíl, pokud se změní nějaké detaily za 0,5 % rozpočtu, nebo když někdo zpřehází všechny výplně otvorů za 20 % rozpočtu. Takže si můžete mezi svými projekty vybrat ten, který nejvíc spěchá, a dokonce na aktualizaci můžete začít pracovat dříve, než vám zavolají, že by tu aktualizaci rozpočtu teď hned nutně potřebovali.

Při úzké spolupráci rozpočtáře a projektanta je možné nechat generovat indikativní cenu při každém uložení modelu do CDE. Projektant tak tuší, co změnami způsobuje v rozpočtu – finální kontrola a potvrzení výkazu a ceny je však vždy v rukou a zodpovědnosti rozpočtáře. Ten má jen větší kontrolu a jistotu v celém procesu vývoje projektu.

Jsme rádi, že jste dočetli až sem. Následující článek budeme vydávat v úterý a uvítáme, pokud se nám do té doby ozvete se svým názorem. Líbila by se vám možnost projekt rozpracovat ještě před dokončením? A jak se stavíte k nekonečným aktualizacím už dávno hotové práce? Těšíme se na vaše myšlenky v komentářích na Facebooku nebo v e-mailu.

Prosím pokračujte na další článek Jak zajistit snadnou kontrolu rozpočtu?

Lukáš Pavlica, zakladatel Forgee