Rozpočtář Jiří Michálek potřeboval vhodný software pro naceňování BIM modelů. Na trhu žádný takový nástroj neexistoval, tak své požadavky alespoň hodil na papír. Jako druhý bod své vize uvádí možnost otevření BIM modelu ve 2D a 3D pohledech. Pojďme se podívat, proč je tato funkce pro rozpočtáře důležitá – a jestli ji naše aplikace Forgee Budget nabízí.

V minulém článku jsme rozebrali úvodní myšlenky vize pana Michálka a jeho první tezi, tedy že rozpočtář pracuje s rozpočtářským BIM ready softwarem. Dnes se budeme věnovat druhé položce jeho seznamu, rozebereme si důvody i praktické příklady a zjistíme, jestli Forgee Budget odpovídá definovaným potřebám.

Připomeňme si původní text pana Michálka:

Představa práce BIM rozpočtáře:

1. Rozpočtář pracuje s rozpočtářským BIM ready softwarem (popsáno v předchozím článku).
2. V tomto rozpočtářském softwaru má možnost otevřít BIM model (2D i 3D pohledy – očekávám komfort prohlížení porovnatelný s REVIT, nikoliv modrého marťana z NAVISU).

Proč 2D a 3D modely?

V BIMu se bez 2D rozpočtář při kontrole ještě obejde. Kdyby ale v aplikaci nebyla možnost zobrazit 3D pohled, pokládali bychom to – stejně jako pan Michálek – za chybu. Proč? 3D slouží k seznámení se stavbou a jejím modelem, k jeho kontrole i k dohledání případných nejasností. Ano, ve výkazech pracujeme s popisy a čísly, ale je vždycky lepší udělat ještě i vizuální kontrolu. Obrázek často prozradí víc než tisíc čísel.

Musíme si ale uvědomit, že 3D pohled představuje opravdu jenom kontrolu. Vypadá sice hezky, ale v samotném rozpočtovacím procesu už nám nepomůže. To už pracujeme v tabulkách a číslech.

Pojďme si ukázat konkrétní příklad, jak můžeme použít 3D náhled pro kontrolu předtím, než začneme rozpočtovat.

 1. Rozpočtář dostane úkol připravit rozpočet pro stavbu, která obsahuje velké množství sloupů.
 1. Jako první je třeba vytvořit tabulku sloupů, ale z ní se může zdát, že jsou všechny sloupy stejné. Výška, šířka, hotovo.

Ve výčtu prvků na sloupy vidí jednoduchý seznam.
 1. Aha, monolity, řekne si. To bude brnkačka, dva typy sloupů, v rámci kategorie jsou jeden jako druhý. Stačí si zjistit jejich rozměry a můžu vykazovat. Nebo ne?
 1. Rozpočtář pro kontrolu dostane 2D výkres nebo 3D model. Když se do něj podívá a vizuálně sloupy zkontroluje, zjistí, že zdání klame. Sloupy rozhodně stejné nejsou.

Rozpočtář si sloupy zobrazí v 3D.

A najednou si všimne šikmého sloupu.

Najde dokonce sloup, který se rozšiřuje.
 1. Tyto sloupy je třeba vykázat zvlášť. Určitě totiž budou mít jiné bednění a podepření. Možná bude rozpočtář  potřebovat najít nějaký rozlišující atribut, aby je pak v datech zase našel. Domluví se s projektantem nebo si poznamená jejich identifikátory. Vytvoří si pravidlo pro zpracování šikmých a rozšířených sloupů a ty ostatní pak nacení standardním způsobem.

Tímto způsobem by si měl rozpočtář zkontrolovat všechny prvky – alespoň poprvé, předtím, než se pustí do vykazování. 3D model je v této úvodní fázi práce hodně užitečný, protože vám pomůže se seznámit se stavbou. Díky modelu si ji dokážete lépe představit.

Proč vám rozpočtářům nestačí zběžně prolétnout 3D model, vytáhnout si data do tabulek a pustit se do práce?

 • anomálie, odlišnosti a rozdíly musíte hledat očima průběžně při zpracování, v tabulkových přehledech je nemusíte vždycky rozpoznat a dost často tam ani rozdíl není
 • výjimky musíte zadávat a rozlišovat ručně, v samotné tabulce rozdíly nepoznáte.

Plní Forgee Budget požadovanou funkci?

Aplikace se modelem zabývá opravdu detailně. Nabízí 3D zobrazení, projektovou a typovou strukturu i analýzu atributů. Velmi dobře si uvědomujeme, že oceňovat naslepo prostě nejde. Nemůžete pracovat se seznamem položek, když netušíte, co která vyjadřuje – nemluvě o výjimkách z pravidel.

Na druhou stranu není Forgee Budget žádná tajemná skříňka, do které byste z jedné strany vložili data a z druhé by vám kouzelně vypadly výsledky. Myslíme si, že je klíčové, aby rozpočtář vždycky věděl, s jakými údaji počítal a jak došel k výsledkům. I projektant může udělat chybu a může mu sem tam něco utéct. Současně ale věříme, že rozpočtování jde udělat chytřeji.

Stojíme si za uvěřitelností, kontrolou a kontextem.

 • Vstupy – Software musí rozpočtáři zaručit, že přijme a poté pečlivě zpracuje pouze relevantní data, tj. že co je na vstupu, bude i na výstupu.
 • Zpracování – Současně musí být rozpočtář schopen kontrolovat, co se s daty děje a jak.
 • Vazby – A v neposlední řadě musí neustále vnímat souvislosti v modelu.

Ukažme si konkrétní příklad, jak se 3D zobrazením Forgee Budget pracuje:

 1. Rozpočtář si nahraje do Forgee Budget model buď z CDE nebo ručně. Díky kompatibilitě může využívat všech výhod IFC jako kontroly po načtení nebo prohledání atributů.

Prostředí aplikace Forgee Budget. Rozumíme BIMu: struktuře modelu (vlevo), zobrazení modelu (uprostřed) a negrafickým informacím, tj. atributům (vpravo).
 1. Pustí se do kontroly atributů. Aplikace mu pomůže najít ty důležité a identifikovat potenciální chyby.

Označil si pro zpracování skupinu šesti zdí, ale v kontrolním přehledu hned vidí, že obsahuje 2 různé typy.
 1. Rozhodne se na tyto dva typy podívat. K tomu mu pomůže kontrola prvků v řezu modelu a ověření rozměrů.

Rozpočtář si zobrazí řez modelu stavby, aby zkontroloval danou skupinu prvků.

V modelu si taky může zkontrolovat a ověřit jednotlivé rozměry.

Proč se nám tento způsob práce zdá pro rozpočtáře lepší?

Rozpočtář si ve stejném nástroji může kdykoli zkontrolovat, co vlastně naceňuje. Zobrazí si celou stavbu nebo jen určité skupiny prvků. Ale především nemusí vizuálně hledat a ručně kontrolovat, jestli něco není náhodou trochu jinak. Rozdíly a odchylky mu automaticky zobrazíme v seznamu podobných prvků. Přestaňte hledat, začněte ověřovat.

Jak dopadlo srovnání aplikace Forgee Budget s vizí?

Podívejme se, jak naše aplikace odpovídá druhému požadavku vize pana Michálka.

Co nesplňuje?

Forgee Budget v tuto chvíli nenabízí možnost zobrazení 2D výkresů, které jsou někdy u modelu přiloženy. Popravdě si ani nemyslíme, že je někdy budeme detailněji zkoumat. Věříme, že z pohledu naceňování jsou důležité hlavně negrafické informace a že 3D zobrazení funguje především pro kontrolu a získání kontextu.

Co splňuje?

Základní požadavek splňujeme na jedničku – rozpočtář může pro kontrolu prohlížet 3D model. Dokonce přicházíme s vychytávkou navíc – na odchylky upozorníme automaticky, nemusíte nic hledat. A přitom máte pořád povědomí o tom, jak jsme na rozdíly přišli, a můžete si je ověřit sami.

A jak to bude dál?

Předpokládáme, že budoucnost přinese ještě lepší systém kontrol. Díky zkušenostem z předchozích projektů budou nástroje chytřejší a samy upozorní na zvláštnosti v datech. Možná budou někdy umět i zkontrolovat rozměry zadané ve vlastnostech vůči rozměrům ve 3D. Co kdyby vás upozornily, že zmiňované sloupy mají různé délky, ale stejný objem?

Myslíme si taky, že se otevře možnost interaktivní práce přímo ve 3D zobrazení. Nešlo by tak jen o kontrolu, ale o tvorbu výkazu rovnou ve 3D. Pravidla byste tak mohli tvořit rovnou v modelu, stačilo by jen kliknout na objekt. Položky výkazu by byly lépe vizualizované, například barevné zvýraznění podlaží s dvojnásobnou cenou za metr.

Vážíme si toho, že jste dočetli až sem. Snad vám byl náš článek užitečný, další vydáme už za dva dny. Do té doby s vámi rádi probereme váš názor na problematiku 2D a 3D zobrazení při rozpočtování. Myslíte si, že rozpočtář potřebuje zobrazení zpracovávaných modelů ? A jak je ve své práci, ať už coby rozpočtář nebo jiná profese, využíváte vy? Líbilo by se vám tvořit pravidla a výkazy výměr přímo ve 3D modelu?

Těším se na vaše podněty v komentářích na Facebooku nebo v e-mailu.

Pokračujte na další článek – Jak generovat položky v rozpočtu z konstrukcí v BIM modelu?

Lukáš Pavlica, zakladatel Forgee