Každý rozpočtář by měl mít možnost ke konstrukcím z BIM modelu přiřadit položku z databáze softwaru. Tento požadavek zazněl ve vizi pana Michálka, zkušeného rozpočtáře, už před lety. Tehdy hledal vhodný nástroj pro naceňování BIM modelů – a když žádný nenašel, alespoň si ho definoval. Ukažme si, jak naše aplikace Forgee Budget vyhovuje tématu přiřazování položek.

Předchozí články se zabývaly úvodem, první a druhou tezí vize pana Michálka. V tomto článku se zaměříme na třetí bod jeho seznamu, ukážeme si jeho realizaci na praktických příkladech a podíváme se, jestli a jak Forgee Budget splňuje tento požadavek.

Původní text pana Michálka zní takto:

Představa práce BIM rozpočtáře:

1. Rozpočtář pracuje s rozpočtářským BIM ready softwarem (popsáno v předminulém článku).
2. V tomto rozpočtářském softwaru má možnost otevřít BIM model (2D i 3D pohledy – očekávám komfort prohlížení porovnatelný s REVIT, nikoliv modrého marťana z NAVISU)- popsáno v předchozím článku).
3. Má možnost konstrukcím z BIM modelu přiřadit položku z databáze softwaru (je jedno, jestli je to položka typu RYRO (ÚRS), agregovaná (RTS), standardní ceníková nebo vlastní R (neceníková) položka).

Proč přiřazovat konstrukcím položku z databáze?

V současnosti se každé konstrukci musí položky přiřazovat ručně. Vyberete si cenovou soustavu, správné položky z databáze a ručně spočítáte výměry. Někdy si pomůžete šikovnou sestavou z projekčního softwaru, ale neexistuje žádná univerzální, ze které dostanete všechno. A pokud se projekt změní, musíte jako rozpočtář ručně všechno přepočítat a zkontrolovat úplnost rozpočtu, zda něco nechybí.

Představte si, že investor chce získat výkaz výměr nebo nacenění v určité oceňovací soustavě, například URS nebo RTS. Pokud byste mu chtěli vyhovět, tak si pomocí sestav z projektantských softwarů vytáhnete seznamy elementů v projektu.

Pojďme si to ukázat na příkladu. Vezmeme sloupy běžného bytového domu a naceníme je jako monolity.

 1. Jak jsme si řekli minule, nejdřív se rozpočtář seznámí s projektem. Sloupy vypadají, že jsou v pořádku.

Rozpočtář se podívá na 3D pohled všech sloupů v projektu.
 1. Poté si prohlédne sestavy a výpisy z aplikace. Vygeneruje seznam všech sloupů v projektu včetně atributů. Zjistí, jaké typy podle velikosti v projektu existují.

V tabulce rozpočtář prozkoumá všechny typy sloupů podle rozměrů.
 1. Teď začne ručně naplňovat rozpočtovou tabulku, do které pro každý typ sloupu vloží příslušné položky z oceňovací databáze. Výměry zadá ručně, protože na počítání bedněných ploch je projektantský nástroj krátký.

Ukázka hotových položek pro jednotlivé typy sloupů.

Proč by rozpočtářům tento postup neměl stačit?

 • pokud se v projektu objeví další typ sloupů nebo se změní jejich počet či vlastnosti, můžou začít od začátku
 • musí si pamatovat všechny položky k jednotlivým konstrukcím 
 • hrozí, že při tvorbě nebo během zapracování změn na něco zapomenou, něco neupraví, nechají něco navíc

Plní Forgee Budget požadovanou funkci?

Co kdyby se to, co rozpočtáři dnes dělají ručně, dělo automaticky? Místo ručního zadávání řeknete aplikaci, k čemu a jak má přiřadit položky. A pokud by do projektu přibyla nová konstrukce, položky by se prostě samy dopočítaly. Tomuto automatickému přiřazování říkáme pravidla.

V příkladu výše například vytvoříte jednoduché pravidlo, které najde všechny monolitické sloupy, přiřadí jim správné položky a vypočítá výměry z dostupných atributů.

Další výhoda? Nastavená pravidla – tedy svoje know-how – přenášíte z projektu do projektu. Pokud si do jednoho projektu nastavíte pravidla pro položky ke sloupům, pak v dalším projektu vytvořená pravidla už jen použijete.

Co když se investor rozhoduje mezi variantami? Okna až po zem, nebo parapety? Ocelová, nebo betonová nosná konstrukce? Stačí si udělat dvě sady pravidel a porovnat je mezi sebou. Není problém třeba betonový sloup vykázat jako ocelový I profil. A je to určitě rychlejší než přemalovávat celý model.

Všechna pravidla, která tvoříte, se navíc automaticky kontrolují. Jinak řečeno, software vás nenechá udělat chybu. Upozorní vás, že jste zapomněli doplnit jednotku, vzorec pro výpočet výměry, ale třeba i na to, že v jednom pravidle mícháte jablka s hruškami – například sloupy se základy.

Každé pravidlo se skládá ze 3 částí:

 • filtrační podmínka – kterou konstrukci chcete v modelu najít
 • výpočet množství – jaké výměry potřebujete do výkazu
 • položky výkazu – jaké položky se do výkazu vygenerují

Doporučujeme model zpracovávat postupně – odebírat jednotlivé elementy z hromádky a průběžně kontrolovat, co ještě v modelu zbývá. Pozitivní je, že tak na nic nezapomenete.

Vraťme se k praktickému příkladu se sloupy:

 1. Rozpočtář má stále stejný úkol – ocenit monolitické sloupy. Po seznámení se s projektem a jeho kontrole napíše jednoduché pravidlo, které najde všechny sloupy v modelu.

Je výhodné si svá pravidla dělit do kapitol. Pro nové pravidlo vytvoří kapitolu Sloupy.
 1. Pokud je s výběrem spokojen, začne hromádku všech sloupů dělit na menší celky – například podle velikosti. Rozdělí zvlášť malé a velké sloupy tím, že doplní podmínku na konstrukční šířku (<=100 mm).

Každý typ sloupů má jasně definované parametry.
 1. Jako další krok rozpočtář vytvoří vzorce pro výpočet množství. Buď použije hotové atributy (základní délky, plochy, objemy), nebo definuje složitější výpočet (obvod = 2 * šířka + 2 * délka).

Ukázka použití atributy plochy. 
 1. Doplní položky, které se z těchto sloupů budou automaticky generovat. Každá položka použije některý z pojmenovaných vzorců množství (plochu, obvod, …).

Seznam položek a výpočet množství nastaví jen jednou pro každý typ sloupů.
 1. Je hotovo. Teď už má aplikace všechny potřebné informace. Vezme pravidlo za pravidlem, najde všechny sloupy odpovídající podmínkám, vypočte pro každý sloup výměry a do výkazu vygeneruje rozpočtové položky se správným množstvím. Kdykoliv se sloupy v budoucnu změní, celý výkaz se automaticky aktualizuje.

Výměry a položky jsou v projektu navázány na definovaný element podle pravidla, takže se dokážou automaticky aktualizovat.

Proč se nám tento způsob práce zdá pro rozpočtáře lepší?

 • generování položek a výpočet výměr z konstrukcí se děje automaticky
 • zbavíte se chyb z nepozornosti a překlepů
 • pravidla si přenášíte mezi projekty – takže čím více projektů, tím lepší pravidla a méně opakující se práce
 • ukazují se vám nezpracované elementy, takže na nic nezapomenete

Jak dopadlo srovnání aplikace Forgee Budget s vizí?

Je čas zjistit, jak naše aplikace naplňuje třetí bod vize pana Michálka.

Co nesplňuje?

V tuto chvíli nemá Forgee Budget vazbu na žádnou cenovou soustavu. U každého typu elementu si ale můžete zadat libovolný kód a popis, což vám zabere zhruba stejně času, jako kdybyste hledali v databázi. Pokud potřebujete udělat rozpočet v určité cenové soustavě, stačí si její databázi otevřít na druhém monitoru. Zkopírujete pouze kódy položek a zadáte vhodné vzorce pro výměry. Popisy, katalogy a ceny se doplní samy při importu do rozpočtovací aplikace.

Říkáme si, že to ale není taková hrůza – pokud chcete využívat určitou cenovou soustavu, stejně si musíte pořídit oceňovací software nebo pracovat s veřejnou částí ceníků.

Co splňuje?

Rozpočtář prostě softwaru řekne, jak by přiřazoval položky a počítal výměry, a nástroj to udělá za něj. Proto si myslíme, že Forgee Budget posouvá tezi pana Michálka ještě dál. Při aktualizaci projektu probíhá přiřazování položek ke konstrukcím plně automaticky a průběžně. Výsledek je stejně precizní, jako kdybyste dělali výkaz výměr ručně – jen je celý proces mnohem rychlejší a lépe se kontroluje.

Dokonce si jako rozpočtář můžete udělat více variant – upravit si model, zkoušet několik možností realizace a vybrat z nich tu nejlepší.

A jak to bude dál?

Až vzniknou národní třídníky a nové standardy (SNIM je na velmi dobré cestě), můžeme vám dodávat hotová pravidla stejně, jako si dnes kupujete ceníky. Naše nástroje vám mohou pomoci definovat vlastní firemní standardy a ty dodržovat.

Až naceníte více projektů, můžeme vám doplnit funkce na analýzu cen IFC prvků ve zpracovaných modelech. Pak byste mohli cenu u nových zadání odhadovat bez tvorby výkazu výměr. Bude to o trošku lepší než dnešní propočty přes kubatury, ale z vašich cen. Vlastně si tak budete “vydávat” vlastní ceníky!

Díky, že jste si náš článek přečetli – snad pro vás byl zajímavý. Další vyjde už v úterý a do té doby rádi uslyšíme, co si myslíte o přiřazování položek ke konstrukcím v BIM modelu. Jakým způsobem tvoříte vlastní položky? Líbilo by se vám místo ruční tvorby výkazu vymýšlet pravidla a zbytek nechat na softwaru? Co byste podle svého názoru při práci nejvíce ocenili?

Těším se na vaše podněty v komentářích na Facebooku nebo v e-mailu.

Prosím pokračujte na další článek Jak převzít popisy položek z modelu a ušetřit rozpočtáři čas?

Lukáš Pavlica, zakladatel Forgee