Rozpočtář zpracovává velké množství položek, které nemůže nosit v hlavě. Jak pak pozná, že už je výkaz úplný? Vzpomene si, co chybí? Zkontroluje, zda má každá konstrukce všechny položky? Finalizace tvorby výkazu znamená hledat odpovědi na tyto otázky. Dnes už musejí být lepší možnosti než sedět nad výkresy se zvýrazňovačem. Jaké jsou?

Grafická kontrola znamená záchranné lano a současně kotvu, od které se může rozpočtář odrazit. A právě jí se v osmém bodě své teze věnuje pan Michálek – a my ve dnešním článku. Pokračujte ve čtení, čekají vás příklady z praxe i úvaha nad budoucností.

Původní text pana Michálka zní takto:

Představa práce BIM rozpočtáře:

1. Rozpočtář pracuje s rozpočtářským BIM ready softwarem.
2. V tomto rozpočtářském softwaru má možnost otevřít BIM model (2D i 3D pohledy – očekávám komfort prohlížení porovnatelný s REVIT, nikoliv modrého marťana z NAVISU).
3. Má možnost konstrukcím z BIM modelu přiřadit položku z databáze softwaru (je jedno, jestli je to položka typu RYRO (ÚRS), agregovaná (RTS), standardní ceníková nebo vlastní R (neceníková) položka.
4. Má možnost převzetí popisu z vlastností konstrukcí v BIM do popisu položky.
5. Má možnost standardní rozpočtářské práce s takto vytvořeným rozpočtem (kalkulované ceny, přesuny hmot, suti, VN + ON atd.).
6. Musí mít možnost změn měrných jednotek (např. m2 v BIM modelu = m3 v rozpočtu).
7. Musí být možnost provázání výměr konstrukcí nedostatečně podrobně vykreslených v BIM modelu (např. plochy podlah s nevykreslenými vrstvami) s položkami, které si rozpočtář sám do rozpočtu vloží (vrstvy podlah a jejich výměry).
8. Má možnost grafické kontroly (barevné označení) částí BIM modelu zahrnutých v rozpočtu. Musí graficky vidět, co vše už je v rozpočtu zahrnuto, a co ne. Má možnost určitým způsobem označit i položky rozpracované atd.

Proč řešit grafickou kontrolu?

Rozpočtář si musí být jistý, že zapracovat do výkazu vše, co měl. Jak ale pozná konstrukce nezahrnuté do výkazu? A jak se naopak ujistí, že na nic nezapomněl? Dnes je jeho metoda poměrně prostá: zvýrazňovač, poznámkový blok a hodiny úmorné práce.

Proč by rozpočtářům tento postup neměl stačit?

  • I pokud opomeneme, že ruční způsob je náročný na čas i pozornost, pořád hraje velkou roli lidský faktor. Rozpočtář může poměrně snadno něco přehlédnout, případně si vlivem provozní slepoty nevšimne pátého přidaného prvku.

Plní Forgee Budget požadovanou funkci?

Díky BIM modelu máme hned několik možností kontrol úplnosti.

  1. Ve výpisu nebo 3D pohledu můžeme obarvit nebo naopak skrýt všechny konstrukce, které mají alespoň jednu položku ve výkazu.
  2. Když vybereme konkrétní konstrukci, snadno zkontrolujeme, které položky se z ní generují. Opačným směrem můžeme zase z položky zjistit, ze kterých konstrukcí se generuje, a dokonce si je umíme zobrazit ve 3D.
  3. Pokud se k něčemu chceme vrátit, stačí přidat k položce poznámku. Stejně tak označíme i položky, které třeba chceme vyřešit až v dalších krocích.
Nejjednodušší je vytvořit si u položek vlastní poznámky. Ty se zobrazí pomocí ikonky a po najetí kurzorem ukáží jejich obsah.
Při kliku na výměru položky (Montáž oken – plocha 16.9m2) si lze zkontrolovat ze kterých prvků modelu je tato položka generována. A každý si lze jednoduše zobrazit.
V zobrazení detailu prvku modelu lze vidět, které položky se z něj generují. Jsou všechny?

Další kontrola může samozřejmě proběhnout i po exportu do Excelu. Musíme si ale uvědomit, že automatická kontrola vždy byla a bude jen pomůcka. Člověka nikdy nenahradí, protože sice dokáže zkontrolovat formální správnost, ale nedokáže ověřit tu věcnou.

Proč se nám tento způsob práce zdá pro rozpočtáře lepší?

  • Všechno snadno vidíte, proklikáte, dohledáte, zobrazíte a skryjete. První licenci nabízíme zdarma, tak si náš postup hned sami zkuste.

Jak dopadlo srovnání aplikace Forgee Budget s vizí?

Ve své myšlence pan Michálek formuluje možnost grafické kontroly nebo grafického označení toho, co už je v rozpočtu zahrnuto. Jak se při tom osvědčila naše aplikace?

Co nesplňuje?

Nepracujeme pouze s principem zabarvování hotových ploch – ve Forgee Budget si pomocí různých filtrů dokážete zobrazovat i skrývat zpracované konstrukce, zobrazovat si  jen ty, které zbývají ke kontrole.

Co splňuje?

Myslíme si, že záměr pana Michálka naše aplikace naplňuje. Rozpočtář si zkontroluje úplnost výkazu v modelu nejen vizuálně, ale i pomocí různých kontrol. Nabízíme tak pokročilou kontrolu chyb, na které v projektu i sami upozorňujeme.

A jak to bude dál?

Budoucnost spočívá ve vytváření lepších a lepších kontrol na základě zkušenosti. Budeme umět porovnávat nejen verze modelu, ale i jednotlivé modely mezi sebou v rámci firmy nebo metodiky. Nasazujeme stále složitější kontroly, chytré systémy, strojové učení … Klíčovou zásadou ale pořád zůstává, abychom dokázali rozlišit důležité od nepodstatného.

Série článků Rozpočtářův sen se chýlí k závěru; jsme rádi, že jste s námi vydrželi až do konce. Na poslední díl naší řady se můžete těšit ve čtvrtek. Do té doby nás zajímá, co si o tématu grafických kontrol myslíte vy. Používáte zvýrazňovače, nebo máte vlastní způsob? Uvítali byste naše řešení a systém tří kontrol? Kolik práce si myslíte, že by vám mohl ušetřit?

Těším se na vaše podněty v komentářích na Facebooku nebo v e-mailu.

Prosím pokračujte na další článek Jak bude vypadat naceňování BIM modelů v budoucnosti?

Lukáš Pavlica, zakladatel Forgee