Digitalizace neúprosně proniká i do stavebnictví a přichází doba, kdy by si nejen projektanti, ale i rozpočtáři mohli ulehčit práci díky BIM modelům. V předchozích článcích jsme prošli vizi pana Michálka bod po bodu a zkusili ji aplikovat na naši aplikaci Forgee Budget. Pojďme si shrnout, jak jsme obstáli, a nakoukněme do budoucnosti v posledním článku naší série.

Všechny body vize Jiřího Michálka už jsme s naší aplikací Forgee Budget srovnali –  a myslíme si, že se nám jeho ideál podařilo vcelku dobře naplnit. V posledním článku celé série se zaměříme na poznámku v jeho tezi, která se dívá do budoucnosti.

Původní text pana Michálka zní takto:

Poznámka

Dosavadní marketingové tvrzení prodejců BIM softwaru, že zákazník při jakékoliv změně okamžitě vidí dopad na cenu, je zatím (10. 8. 2017) pouze hudbou budoucnosti.

Tuto poznámku si vykládáme tak, že pokud se v projektu cokoli změní, musí na to systém automaticky upozornit a ukázat, kde která změna proběhla. Zobrazit změnu výměr, novou konstrukci v modelu nezahrnutou v rozpočtu, ale i odebrané nebo nahrazené položky, které z rozpočtu zmizely. Když budou všechny tyto změny jasně označeny, rozpočtář může dál pracovat už jen s aktualizovanými konstrukcemi a neztrácet čas kontrolou částí, které zůstaly beze změn.

Jak na to odpovídá Forgee Budget?

Přání pana Michálka dnes umíme proměnit ve skutečnost. Jak jsme psali v předchozích článcích, dokážeme automaticky zpracovat model, získat výkaz výměr pomocí pravidel a porovnat ho s novou verzí. Šetříme práci s opisováním známých hodnot, kontrolujeme změny a zvýrazňujeme potenciálně problematická místa.

Vize z roku 2017 se z našeho pohledu stala v roce 2020 realitou. Napište nám nebo zavolejte o přístup do aplikace Forgee Budget, vyzkoušejte demo projekt a nahrejte svou stavbu. Pročtěte si podrobnou uživatelskou příručku, v případě dotazů či nejasností napište nebo zavolejte na naši linku podpory. Vyzkoušejte si naši aplikaci na vlastní myš a klávesnici – a pokud se vám bude líbit, vyberte si vhodný model licencování. Za zkoušku nic nedáte a případně získáte účinný nástroj v boji proti rutinním činnostem.

Aplikace Forgee Budget vám pomůže se stavebními rozpočty.

A co bude dál?

Nejlepší, žádoucí a cílový stav pro nás dlouhodobě znamená nacenění přes simulaci výstavby. Je totiž rozdíl, jestli danou zakázku realizujete s nedostatkem, nebo přebytkem pracovníků, v napjatých termínech, ve městě, na samotě daleko od civilizace, s množstvím techniky a strojů, nebo bez nich. Čas jsou peníze a peníze jsou čas.

Dosavadní způsob naceňování je efektivní zkratka ve složitém světě. Nemáte dost času zpracovat detailní plán výroby, nemáte dostatek informací, jak se co bude dělat, kdy zakázka vlastně začne. Použijete ceníkové ceny a víte, že chyba je v přijatelné odchylce od reality. 

Co když je ale dneska více možností? Pokud se k vám dostane rozumně zpracovaný model od projektanta, který se snažil zakreslit vše, co bude součástí stavby, nemůžete tyto detailní informace využít? Pokud máte k dispozici software, který na základě dat načtených z modelu navrhne postup výstavby, se kterým se vám bude lépe pracovat nežli s obecným rozpočtem? Pokud rozpočet stavby vznikne až jako vedlejší produkt plánu, ve kterém jasně vidíte, jak, kdy, co a s kým budete stavět? Včetně rozpadu položek a limitek vytvořených z plánu výstavby? A to celé v kratším čase než ruční tvorba samostatného rozpočtu, a přesto ve větším detailu a přesnosti?

Zasaďte plánovanou zakázku do svého výrobního plánu, alokujte potřebné zdroje, vyberte preferované technologie a zkuste si během pár minut vygenerovat celý postup výstavby. Stačí upravit vstupní informace (zdroje, postup práce) a dosáhnete předpokládaného plánu výstavby – a kalkulaci nákladů máte hotovou, včetně režií. Bez třídníků, kupovaných ceníků a kouzelných konstant. A přesně za tímto účelem připravujeme produkt Forgee Schedule.

Děkujeme, že jste s námi přihlíželi rozvinutí celé vize pana Michálka. Doufáme, že jsme vám poskytli zajímavé informace – nebo alespoň podněty k zamyšlení nad pracovními postupy. Snad naplňujeme rozpočtářův sen. Ale jaké sny mají projektanti, developeři, statici, profesanti nebo realizační firmy? Jaký sen máte vy?

Těším se na vaše podněty v komentářích na Facebooku nebo v e-mailu.

Lukáš Pavlica, zakladatel Forgee